Nyomtatás

NOVO SELO (mađ. Tótújfalu) Novo Selo je pogranično selo u južnoj Mađarskoj. Nalazi se 1 km sjeveroistočno od rijeke Drave i granice s Republikom Hrvatskom. Upravno pripada Barčanskoj mikroregiji u Šomođskoj županiji. Selo je postojalo već u srednjem vijeku, o čemu svjedoči katolička crkva iz 15. stoljeća. Za vrijeme turskih ratova Novo Selo je opustošeno, obnovili su ga Hrvati koji su se doselili 1715. Okružni popis iz 1772. navodi da stanovništvo govori hrvatski jezik. U Novom Selu djeluje jedinica hrvatske manjinske samouprave. Početkom 20. stoljeća (1910.) u selu živi 638 stanovnika od njih 569 Hrvata (89%, prema materinskom jeziku). Sto godina kasnije broj ukupnih stanovnika je opao na 265, među njima 106 Hrvata (40%), dok 2011. trend drastičnog opadanja stanovništva se nastavlja. Te godine je registrirano tek 195 stanovnika, od kojih se 114 (58%) smatra Hrvatom.

Crkve

Dvojezični natpisi

Križevi

Nadgrobni spomenici

Spomenici

Zgrade, kuće, ostalo