Nyomtatás

LUKOVIŠĆE (mađ. Lakócsa) Lukovišće je pogranično selo u južnoj Mađarskoj nedaleko od granice sa Republikom Hrvatskom i rijeke Drave. Nalazi se u dijelu Barčanskog kotara, upravno pripada Barčanskoj mikroregiji u Šomođskoj županiji. Ime naselja prvi puta nalazimo u turskim popisima iz 16. stoljeća. U Lukovišću djeluje jedinica hrvatske manjinske samouprave. Mjesni Hrvati pripadaju skupini podravskih Hrvata. Govor im pripada podravskim govorima križevačko-podravskoga dijalekta kajkavskog narječja, ali je pod utjecajem susjednih podravskih štokavaca. U Lukovišću djeluje i osnovna škola gdje se predaje i hrvatski jezik. Sve do 20. stoljeća pretežito je hrvatsko naselje. 1910. od 1303 stanovnika brojimo 924 Hrvata (70%). Lukovišće ima 580 stanovnika 2001., Hrvati čine 18% (106). Nakon deset godina brojimo 185 Hrvata (34%), a u selu ukupno živi 535 stanovnika.

Crkve

Dvojezični natpisi

Križevi

Nadgrobni spomenici

Spomen ploče

Spomenici

Zgrade, kuće, ostalo