3gpking

Hírek, rendezvények

Poštovani članovi Skupštine,

izvješćujem Vas da će naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave biti održana 11. veljače 2023. godine u 11:00 sati
u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže  
(7624 Pečuh, Szigeti út 97.).

Molim Vas da svoje primjedbe i prijedloge (i prijedloge tijela ili ustanova na čijem ste čelu) u pisanom obliku pošaljete na mail adresu Hrvatske državne samouprave (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) najkasnije do 27. siječnja 2023. godine.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Obavijest o podnošenju imovinske kartice
  Referent: predsjednik Odbora za pravna pitanja
 2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu
  Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
 4. Usvajanje Plana godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave
  Referent: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 5. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Odluka o osiguravanju potpore za
  - izdavanje Hrvatskog glasnika;
  - djelovanje Radija Croatice;
  - djelovanje Internet TV;
  - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica;
  - izdavanje časopisa Zornica; izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“
  - djelovanje neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuh
  za 2023. godinu.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Usvajanje Plana poslovanja Neprofitnog poduzeća Croatica za 2023. godinu
  Referent: Timea Šakan-Škrlin, ravnateljica
 8. Usvajanje Plana poslovanja Zavičaja d.o.o. za 2023. godinu
  Referent: Tibor Radić, direktor
 9. Usvajanje Plana poslovanja Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o. za 2023. godinu
  Referent: Slaven Vidaković, ravnatelj
 10. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2023. godinu
  Referent: Marija Žužić Kovač, ravnateljica
 11. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2023. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 12. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2023. godinu
  Referent: Edita Horvath-Pauković, ravnateljica
 13. Usvajanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2023. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 14. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2023. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 15. Usvajanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2023. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 16. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2023. godinu
  Referent: Gabi Kohuth-Várhelyi, v.d. ravnatelja
 17. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2023. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 18. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2023. godinu
  Referent: Vesna Velin, v.d. ravnatelja
 19. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2023. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 20. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2023. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 21. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog internata „Collegium Croaticum”za 2023. godinu
  Referent: Štef Prosenjak, ravnatelj
 22. Usvajanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2023. godinu
  Referent: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 23. Usvajanje proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2023. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 24. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Usvajanje Plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2023. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovnim institucijama u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 27. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja 30 dana) u ustanovama predškolskog odgoja u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 28. Prihvaćanje Petogodišnjeg plana usavršavanja 2023.-2028. Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 29. Prihvaćanje Petogodišnjeg plana usavršavanja 2023.-2028. Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 30. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2023.-2024. Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 31. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2023.-2024. Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 32. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2023.-2024. Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 33. Usvajanje odluke o međuvladinim stipendistima (TEMPUS)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Hrvatskog internata „Collegium Croaticum”
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Razno

Predloženi dnevni red zatvorene sjednice:

 1. Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Rasprava o imenovanju glavnog urednika Hrvatskoga glasnika
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Razno

Napomena: Nakon sjednice će biti održana javna tribina.

U Budimpešti, 10. siječnja 2023.

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                         

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 10. siječnja 2023.                   
Kiküldve, közzétéve: 2023. január 10.

 

Ožujak

 • 9. Croatiada, Nagradni likovni natječaj - MK Pečuh

Travanj

 • 13.-16. II. Hodočašće mladih u Međugorje
 • 20. Croatiada, Državno natjecanje u kazivanju proze i poezije na hrvatskom jeziku - HOŠIG
 • 22. XV. Hrvatski državni malonogometni kup - Pečuh
 • 22. VIII. Hrvatska državna kobasijada - Pečuh

Svibanj

 • 4. Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj - Budimpešta
 • 6. VI. Hrvatski državni tamburaški festival - Baja
 • 20. VI. Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj - Budimpešta

Lipanj

 • 2. IV. Hrvatski državni dječji i folklorni festival - Serdahel
 • 10. XV. Državna kulturna turneja - Budimpešta
 • 11.VI.-9.VII. Državni kampovi hrvatskog jezika i kulture na Pagu

Srpanj

 • 31.VII.-5.VIII. - IV. Hrvatski državni vjerski kamp - Serdahel

Kolovoz

 • 12. VII. Hrvatski ljetnji festival - Brlobaš
 • 25.-27. VIII. Biciklijada „CRO-TOUR“ - Podravina

Rujan

 • 16. XVI. Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj - Komar
 • 21.-24. Usavršavanje nastavnika u matičnoj domovini - Pag

Listopad

 • 14. Glazbeni festival miCROfon - Petrovo selo
 • 28. XV. Državna kulturna turneja - Salanta

Studeni

 • 11. Dan Hrvata - Kaniža
 • 15. Croatiada, Izlaganje projektnih tema - Santovo

Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost
„Croatica“
raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje

GLAVNOGA UREDNIKA/GLAVNE UREDNICE
Hrvatskog glasnika

Glavni/a urednik/ca imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine. Glavnog urednika/glavnu urednicu imenuje i razriješi ravnateljica Neprofitnoga poduzeća „Croatica“.

Uvjeti za podnošenje natječaja:

 • Završen visokoškolski ili sveučilišni studij
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Poznavanje hrvatskog jezika na razini C1 u govoru i pismu
 • Poznavanje rada na računalu
 • Vozačka dozvola kategorije „B“

Opis poslova:

 • Obavlja poslove i radne zadatke u skladu s ovlaštenjem za uređivanje tjednika „Hrvatski glasnik“ i godišnjaka „Hrvatski kalendar“
 • Prikuplja informacije, obrađuje, uređuje i piše tekstove za objavu u tjedniku „Hrvatski glasnik“
 • Odgovara za objavljene informacije, tekstove i fotografije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnateljice

Uz natječaj molimo priložiti sljedeće dokumente i potvrde:

 • Životopis na hrvatskom i na mađarskom jeziku
 • Preslika osobnih dokumenata
 • Prijedlog programa rada i razvoja Hrvatskog glasnika
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od trideset dana)
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
 • Izjavu o suglasnosti za korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka kandidata u svrhe vezane uz natječaj

Krajnji rok za predaju natječaja: 15. siječnja 2023. godine
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni do 20. veljače 2023.

Način podnošenja natječaja:
Natječaji se podnose poštanskim putem na adresu Neprofitnog poduzeća „Croatica“. 1093 Budapest, Lónyay u. 18/b s naznakom „ Za Natječaj za izbor i imenovanje glavnog urednika/glavne urednice Hrvatskog glasnika.”

Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se tražiti od ravnateljice Neprofitnog poduzeća „Croatica“.

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

A LAP TETEJÉRE