3gpking

Hírek, rendezvények

Hrvatska državna samouprava
na temelju Zakona o radu br. I. iz 2012. godine
raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

RAVNATELJA (viši voditelj)
Hrvatskog internata „Collegium Croaticum”

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, na neodređeno/puno radno vrijeme.
Mjesto obavljanja dužnosti: Budimpešta, 1093 Lónyay utca 18/B.
Županija Baranja, 7623 Pečuh, Nagy Lajos király útja 4.

Plaća i ostala davanja: Prema odredbama Zakona o radu br. I iz godine 2012.

Uvjeti za podnošenje natječaja:

 • Visoka škola, pedagoški stručni ispit i stručna sprema za voditelja javnoobrazovne ustanove;
 • Jezični ispit visokog stupnja iz hrvatskog jezika razina „C“;
 • Najmanje 5 godina stručnog iskustva stečenog na području pedagogije;
 • Korištenje aplikacija MS Office, korisnička razina uredska;
 • Vozačka dozvola kategorije B;
 • Podnošenje izvješća o imovinskom stanju;
 • Mađarsko državljanstvo, potvrda o nekažnjavanju;

Uz natječaj molimo priložiti sljedeće dokumente i potvrde:

 • Životopis na hrvatskom i mađarskom jeziku;
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika);
 • Plan vođenja ustanove na hrvatskom i mađarskom jeziku;
 • Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 30 dana;
 • Izjava o suglasnosti za korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka kandidata u svrhe vezane uz natječaj.

Datum popunjenja radnog mjesta: najranije od 1. srpnja 2023. godine

Krajnji rok za predaju natječaja: 17. ožujka 2023. godine

Način podnošenja natječaja:
Natječaji se podnose poštanskim putem na adresu Hrvatske državne samouprave - Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

Krajnji rok za vrednovanje pristiglih natječaja: 31. svibnja 2023. godine.

Mjesto i način službene objave natječaja: www.kozigallas.gov.hu

Hrvatska državna samouprava
na temelju članka 20/A§ Zakona o pravnom statusu javnih službenika br. XXXIII. iz 1992. godine
raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

RAVNATELJA (viši voditelj)
Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, na neodređeno/puno radno vrijeme.
Mjesto obavljanja dužnosti: Budimpešta, 1089 Bíró Lajos utca 24.
Županija Baranja, 7623 Pečuh, Nagy Lajos király útja 4.

Plaća i ostala davanja: Prema odredbama Zakona o pravnom statusu javnih službenika br. XXXIII. iz 1992. godine.

Uvjeti za podnošenje natječaja:

 • Visoka škola, pedagoški stručni ispit i stručna sprema za voditelja javnoobrazovne ustanove;
 • Jezični ispit visokog stupnja iz hrvatskog jezika razina „C“;
 • Najmanje 5 godina stručnog iskustva stečenog na području pedagogije;
 • Korištenje aplikacija MS Office, korisnička razina uredska;
 • Vozačka dozvola kategorije B;
 • Podnošenje izvješća o imovinskom stanju;
 • Mađarsko državljanstvo, potvrda o nekažnjavanju;

Uz natječaj molimo priložiti sljedeće dokumente i potvrde:

 • Životopis na hrvatskom i mađarskom jeziku;
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika);
 • Plan vođenja ustanove na hrvatskom i mađarskom jeziku;
 • Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 30 dana;
 • Izjava o suglasnosti za korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka kandidata u svrhe vezane uz natječaj.

Datum popunjenja radnog mjesta: najranije od 1. srpnja 2023. godine Krajnji rok za predaju natječaja: 17. ožujka 2023. godine

Način podnošenja natječaja:
Natječaji se podnose poštanskim putem na adresu Hrvatske državne samouprave - Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

Krajnji rok za vrednovanje pristiglih natječaja: 31. svibnja 2023. godine.

Mjesto i način službene objave natječaja: www.kozigallas.gov.hu

Poštovani članovi Skupštine,

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovnu sjednicu Skupštine koja će biti održana

11. veljače 2023. godine u 11:00 sati
u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
(7624 Pečuh, Szigeti u. 97.)

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Obavijest o predaji imovinske kartice
  Referent: predsjednik Odbora za pravna pitanja
 2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće o radu glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu za 2022. godinu
  Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
 4. Usvajanje Plana godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave za 2023. godinu
  Referent: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 5. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Odluka o osiguranju potpore za
  - izdavanje Hrvatskog glasnika;
  - djelovanje Radio Croatica; djelovanje Internet TV Croatica;
  - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica;
  - izdavanje časopisa Zornica;
  - izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“;
  - djelovanje neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuh za 2023. godinu.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Usvajanje Plana poslovanja Neprofitnog poduzeća Croatica za 2023. godinu
  Referent: Timea Šakan-Škrlin, ravnateljica
 8. Usvajanje Plana poslovanja Zavičaja d.o.o. za 2023. godinu
  Referent: Tibor Radić, direktor
 9. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2023. godinu
  Referent: Marija Žužić Kovač, ravnateljica
 10. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2023. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 11. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2023. godinu
  Referent: Edita Horvath-Pauković, ravnateljica
 12. Usvajanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2023. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 13. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2023. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 14. Usvajanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2023. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 15. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2023. godinu
  Referent: Gabi Kohuth-Várhelyi, v.d. ravnatelja
 16. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2023. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 17. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2023. godinu
  Referent: Vesna Velin, v.d. ravnatelja
 18. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2023. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 19. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2023. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 20. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” za 2023. godinu
  Referent: Štef Prosenjak, ravnatelj
 21. Usvajanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2023. godinu
  Referent: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 22. Usvajanje proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2023. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 24. Usvajanje Plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2023. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovne institucije u održavanju Hrvatske državne samouprave za pedagošku/školsku godinu 2023./2024.
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 26. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u predškolskim ustanovama u održavanju Hrvatske državne samouprave u pedagoškoj godini 2022./2023.
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 27. Prihvaćanje Petogodišnjeg programa usavršavanja 2023.-2028. Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 28. Prihvaćanje Petogodišnjeg programa usavršavanja 2023.-2028. Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 29. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2023.-2024. Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 30. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2023.-2024. Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 31. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2023.-2024. Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 32. Usvajanje odluke o međuvladinim stipendistima (TEMPUS)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Hrvatskog internata „Collegium Croaticum”
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Rasprava o modificiranom Kućnom redu Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Delegiranje hrvatskih stručnjaka u državnu pedagošku stručnu reviziju Ureda za obrazovanje
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 37. Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kluba Augusta Šenoe (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 38. Rasprava o imenovanju glavnog urednika Hrvatskoga glasnika (Održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 39. Razno

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 1. veljače 2023.

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Materijal 37. i 38. dnevne točke je dostupan na web stranici www.horvatok.hu na posebnoj površini koja se može otvoriti sa Vašom lozinkom. Dostupan materijal nije za javnu uporabu!

Dostavljeno:                                                                                                         

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 2. veljače 2023.                   
Kiküldve, közzétéve: 2023. február 2.

 

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

A LAP TETEJÉRE