3gpking

Hírek, rendezvények

Izvješćujem Vas da će sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave biti održana 13. travnja 2019. godine u 10:00 sati u zgradi Croatice, neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost (1089 Budapest, Lónyay u. 18/B).

Molim Vas da svoje primjedbe i prijedloge (te prijedloge tijela ili ustanova kojima upravljate) u pisanom obliku pošaljete na mail adresu Hrvatske državne samouprave (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) najkasnije do 3. travnja 2019. godine.

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

1) Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik.
Referent: Ivan Gugan predsjednik

2) Izvješće o djelovanju županijskih udruženja hrvatskih samouprava za 2018. godinu
Referenti: Voditelji županijskih udruženja

3) Prihvaćanje Financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2018. godinu.
Referent: Predsjednik i ravnatelji

4) Izvješće o radu Hrvatske državne samouprave i institucija za 2018. godinu.
Referent: Predsjednik i ravnatelji

5) Prihvaćanje bilance tvrtke Zavičaj d.o.o. za 2018. godinu
Referent: Tibor Radić, direktor Zavičaja d.o.o.

6) Utemeljenje Hrvatskog školskog centra u Sambotelu
Referent: Ivan Gugan, predsjednik

7) Izmjene i dopune Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
Referent: Ivan Gugan, predsjednik

8) Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kluba August Šenoa
Referent: Ivan Gugan, predsjednik

9) Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
Referent: Ivan Gugan predsjednik

10) Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
Referent: Ivan Gugan, predsjednik

11.a) Izmjene i dopune Osnivačkog dokumenta Pečuškog hrvatskog kazališta
Referent: Ivan Gugan predsjednik

11.b) Donošenje odluke o Pravilniku primanja Pečuškog hrvatskog kazališta
Referent: Ivan Gugan predsjednik

12) Rasprava o prihvaćanju potpora dobivenih od Ureda premijera i Zaklade „Bethlen Gábor“
Referent: Ivan Gugan predsjednik

13) Izmjene i dopune Plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2019. godinu
Referent: Ivan Gugan predsjednik

14) Rasprava o objavi postupka javne nabave za obnovu zgrade Kulturnog centra bačkih Hrvata
Referent: Ivan Gugan predsjednik

15) Izvješće o djelovanju unutarnje kontrole za 2018. godinu
Referent: Ivan Gugan, predsjednik

16) Revizija, izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu institucija Hrvatske državne samouprave
Referent: Ivan Gugan, predsjednik

17) Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2019. godinu
Referent: Ivan Gugan predsjednik

18) Pripreme Državnog hodočašća
Referent: Predsjednici Predsjednik Odbora za kulturu, vjerska pitanja i šport

19) Razno

 

U Budimpešti, 20. ožujka 2019.

 

Ivan Gugan
predsjednik

 

Dostavljeno:                                                                                                     

-  Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave

-  Voditeljima ustanova i firmi HDS-a

Objavljeno

-  Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

                                              

Izaslano i objavljeno 21.  ožujka 2019.                                      

Kiküldve, közzétéve 2019.március 21.

Poštovana!
Poštovani!

 

Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam sjednicu Skupštine koja će biti održana
2. veljače 2019. godine u 10.00 sati u Uredu Hrvatske državne samouprave
(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

 

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 1. lzvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće glasnogovomika Hrvata u Mađarskom parlamentu
  Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
 3. Donošenje odluke o planu godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave
  Referentica: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 4. lzmjene i dopune Proračuna HDS-a, ureda i institucija za 2018. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 5. Prihvaćanje Plana poslovanja Zavičaja d.o.o. za 2019. godinu
  Referent: Tibor Radić, direktor
 6. Rasprava o osiguranju potpore:
  - izdavanje Hrvatskog glasnika:
  - djelovanje Radija Croatice;
  - djelovanje Internet TV;
  - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica
  - izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság" za 2019. godinu.
  Referent: Čaba Horvat direktor, Hollerné Racskó Erzsébet predsjednica, Ivan Gugan predsjednik
 7. Prihvaćanje Plana poslovanja Ne-profitnog poduzeća „Croatica" za 2019. godinu
  Referent: Čaba Horvat, direktor
 8. Prihvaćanje plana poslovanja Ne-profitnog poduzeća „Hrvatsko kazalište Pečuh" za 2019. godinu
  Referent: Slaven Vidaković, ravnatelj Hrvatskog kazališta
 9. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učenickog doma Santovo za 2019. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 10. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničog doma Miroslava Krleže u Pečuhu za 2019. godinu
  Referent: Gabor Győrvári, ravnatelj
 11. Prihvaćanje proračuna Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2019. godinu
  Referent: Stjepan Blažetin, ravnatelj
 12. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2019. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 13. Prihvaćanje proračuna Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2019. godinu
  Referent: Štefan Dumović, ravnatelj
 14. Prihvaćanje proračuna Kultumo-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Madarskoj za 2019.godinu
  Referentica: Gabrijela Kohuth Varhelyi, ravnateljica
 15. Prihvaćanje  proračuna Hrvatskog kultumo-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2019. godinu
  Referentica: Zorica Prosenjak Matola, ravnateljica
 16. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog kultumog i sportskog centra Josip Gujas Đžuretin za 2019. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 17. Prihvaćanje proračuna Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2019. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 18. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2019. godinu
  Referentica: Dr. Janja Prodan
 19. Prihvaćanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2019. godinu
  Referentica: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 20. Prijedlog i prihvaćanje Proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2019. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 21. Prihvaćanje plana javne nabave HDS-a za 2019. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 22. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
  Referent: Ivan Gugan, predsejdnik
 23. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Kultumo­ prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Madarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 24. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Donošenje odluke o Planu unutamje kontrole Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2019. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Donošenje odluke o datumu i mjestu upisa djece u obrazovnim institucijama u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 27. Donošenje odluke o upisnom području primanja djece u Podružnicu Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 28. Rasprava o Državnom hodočasću Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Razno

Materijal za sjednicu skupštine...

U Budimpešti, 25. siječnja 2019.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                     

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i firmi HDS-a

Objavljeno

 •  Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge                           

Izaslano i objavljeno 25. siječnja 2019.                                 
Kiküldve, közzétéve 2019. január 25.

Poštovana!
Poštovani!

 

Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam sjednicu Skupštine koja će biti održana

 15. prosinca 2018. godine u 10.00 sati u
Uredu Hrvatske državne samouprave
(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

POZIVNICA

 

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik.
  Referent: Ivan Gugan predsjednik
  - Izvješće predsjednika Hrvatske državne samouprave
 2. Rasprava o utemeljenju samostalnog školskog centra u Sambotelu
  Referent: Ivan Gugan predsjednik
 3. Utemeljenje Zavoda za odgoj i obrazovanje Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan predsjednik
  - Alapító okirat
 4. Izmjene i dopune Proračuna HDS-a, ureda i institucija za 2018. godinu
  Referent: Ivan Gugan predsjednik
  - Az Országos Horvát Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának igénybevétele
  - Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
  - Az önkormányzat 2018. évi nem intézményi feladatainak kiadási és bevételi előirányzatai
  - Az önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenleg összegének működési és felhalmozási cél szerinti bontása, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának, a költségvetési többlet felhasználásának módja
  - Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
  - August Šenoa Horvát Klub 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
  - Országos Horvát Önkormányzat Hivatala 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Bácskai Horvátok Kulturális Központja 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
  - Az Országos Horvát Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi felhalmozási előirányzatai feladatonként
  - Az Országos Horvát Önkormányzat 2018. évi általános és céltartalék felosztása
  - ELŐTERJESZTÉS az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 15-i ülésére (Az Országos Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetési határozatának módosítására)
  - ELŐTERJESZTÉS melléklete
  - TERVEZET Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlésének ……../2018. (…….) önkormányzati határozata az Országos Horvát Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
 5. Donošenje odluke o imenovanju voditelja Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj (U slučaju inicijative kandidata održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan predsjednik
 6. Rasprava o prijedlogu utemeljenja kulturne ustanove u Đusrsko-mošonsko-šopronskoj županiji
  Referent: Dr. Franjo Pajrić, zastupnik
  - Prijedlog za dnevni red
 7. Razno

 

U Budimpešti, 6. prosinca 2018.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                     

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i firmi HDS-a

Objavljeno

 •  Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge                           

Izaslano i objavljeno 06. prosinca 2018.                                 
Kiküldve, közzétéve 2018. december 06.

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE