3gpking

Hírek, rendezvények

Sukladno Pravilniku za dodjelu odličja Hrvatske državne samouprave, pozivamo članove i odbore Skupštine, područne hrvatske samouprave, hrvatske manjinske samouprave, hrvatske udruge, hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja.

Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama:

 1. Za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj;
 2. Za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj;
 3. Za hrvatsku mladež u Mađarskoj;
 4. Za istaknutu djelatnost na području hrvatskoga društveno-političkog života u

Mađarskoj.

Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web-stranici: www.horvatok.hu

Prijedlog za dodjelu Odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave, 1089 Budimpešta, Bíró L. u. 24, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., najkasnije do 15. lipnja 2019. godine.

Formular...

Az ORSZÁGOS KULTURÁLIS TURNÉ - FELSŐCSATÁR című rendezvényünket  2019.04.27-én 18.00 órakor a felsőcsatári kultúrházban rendezzük meg. A rendezvényen a mohácsi Sokackör Hagyományőrző néptánccsoportja mutatkozik be a Felsőcsatáron élő Gradistyei horvátoknak...

Poštovana!
Poštovani!

 

Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam sjednicu Skupštine koja će biti održana
13. travnja 2019. godine u 10.00 sati
u zgradi Croatice, neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost (1093 Budapest, Lónyay u. 18/B).
(pozivnica)

 

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Izvješće predsjednika
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju narodnosnih županijskih udruženja Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Az Országos Horvát Önkormányzat szabályzata a horvát nemzetiségi önkormányzatok társulásainak ösztönzésére elkülönített pénzalap igénybevételéről
 3. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2018. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
  - Izvješće o radu Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma u Santovu za 2018. godinu
 4. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2018. godinu
  Referent: Gábor Győrvári, ravnatelj
  - Izvješće o radu Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže u 2018. godini
 5. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2018. godinu
  Referent: Stjepan Blažetin, ravnatelj
  - Izvješće o djelatnosti Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2018. godinu
 6. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2018. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
  - Izvješće o radu Hrvatskog kluba Augusta Šenoe u 2018. godini
 7. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2018. godinu
  Referent: Štefan Dumović, ravnatelj
  - Izvješće o radu Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2018. godinu
 8. a) Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2018. godinu
  Referentica: Gabrijela Kohuth, v.d. ravnateljica
  - Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj - Izvješće o radu za 2018. godinu
  b) Obavijest o natječaju za imenovanje ravnatelja Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 9. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2018. godinu
  Referentica: Zorica Proszenyak Matola, ravnateljica
  - Izvješće o radu Hrvatskog kulturno–prosvjetnog zavoda „Stipan Blažetin“ 2018. godina
 10. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2018. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
  - Izvješće o djelatnosti Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2018. godinu
 11. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2018. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
  - Izvješće o radu Kulturnoga centra bačkih Hrvata za 2018. godinu
 12. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2018. godinu
  Referent: David Gregeš, zamjenik voditelja ureda; Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
  - Izvješće Ureda Hrvatske državne samouprave za 2018. godinu
 13. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2018. godinu
  Referent: Predsjednik i ravnatelji
  - Izvješće o radu Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2018. godinu.
  - Izvješće o radu Odbora za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu
  - Financijsko izvješće
 14. Prihvaćanje bilance tvrtke Zavičaj d.o.o. za 2018. godinu
  Referent: Tibor Radić, direktor Zavičaja d.o.o.
  - Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu
  - BILANCA / i stanje na dan 31. prosinca 2018. godine
  - RACUN DOBITI I GUBITKA / stanje na dan 31. prosinca 2018. godine
 15. Utemeljenje Hrvatskog školskog centra u Sambotelu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Alapító okirat
 16. Izmjene i dopune Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
  - Módosító okirat
 17. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kluba August Šenoa
  (U slučaju inicijative kandidata održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  Materijal je dostupan na web-stranici: www.horvatok.hu
 18. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
  (U slučaju inicijative kandidata održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  Materijal je dostupan na web-stranici: www.horvatok.hu
 19. Rasprava o prihvaćanju potpora dobivenih od Ureda predsjednika Vlade
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Materijal za 19. točku dnevnog reda
 20. Izmjene i dopune Plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2019. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Országos Horvát Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
 21. Izvješće o djelovanju unutarnje kontrole za 2018. godinu
  Referent: Krisztián Jeges, kontrolor
  - 2018. évi Összefoglaló Belső Ellenőrzési Jelentés / Az Országos Horvát Önkormányzat és irányítása alatt lévő költségvetési szervekről
  - Melléklet
 22. Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2019. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  - Modificaranje proračuna
 23. Obavijest o stanju i djelovanju Pečuškog hrvatskog kazališta
  Referent: Slaven Vidaković, direktor
 24. Pripreme Državnog hodočašća
  Referent: Predsjednik Odbora za kulturu, vjerska pitanja i šport
 25. Razno
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik

 

U Budimpešti, 5. travnja 2019.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                     

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i firmi HDS-a

Objavljeno

 •  Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge                           

Izaslano i objavljeno 5. travnja 2019.                                 
Kiküldve, közzétéve 2019. április 5.

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE