Nyomtatás

 

Hrvatska državna samouprava i Hrvatski internat „Collegium Croaticum“ raspisuje javni natječaj za 6 studentskih mjesta

u smještajnim kapacitetima institucije.


Adresa internata:

1093 Budapest, Lónyay u. 18/B. 1. emelet 1. ajtó

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju studentice/studenti koje/koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

Uz prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju kandidatkinje/kandidati su dužne/dužni priložiti:

Pravo na studentski smještaj kandidatkinje/kandidati mogu ostvariti za akademsku godinu 2022./2023. od 1. rujna 2022. godine.

Pristigle će prijave vrednovati Odbor za odgoj i obrazovanje HDS-a i donijeti odluku o kandidatkinjama/kandidatima koje/koji su ostvarile/ostvarili pravo na smještaj.

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno do 31. srpnja 2022. godine do 12.00 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na sljedeće adrese:

Cijena smještaja: 30.000.- Ft po osobi mjesečno koja sadrži troškove korištenja (režije).