Nyomtatás

Poštovani članovi Skupštine,

 

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovitu sjednicu Skupštine koja će biti održana 23. travnja 2022. godine u 14:30 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže (7624 Pečuh, Szigeti út 97.).

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće o parlamentarnim izborima
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće o djelovanju županijskih udruženja hrvatskih samouprava za 2021. godinu
  Referenti: voditelji županijskih udruženja
 4. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o sufinanciranju županijskih udruženja hrvatskih samouprava
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 5. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o upravljanju imovinom Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Prihvaćanje potpore od Ministarstva ljudskih resursa za
  - Djelovanje odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
  - Razvijanje školskog glazbenog odgoja
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Prihvaćanje potpore od Ureda predsjednika Vlade za
  - Djelovanje Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” u 2022. g.
  - Stvaranje državnog hrvatskog narodnosnog izložbenog prostora
  - Izgradnju suvremenih učionica u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  - Susret narodnosne mladeži
  - Usavršavanje pedagoga u matičnoj domovini
  - Zidni kalendar 2023. – dječji crteži
  - Hrvatski zidni kalendar 2023.
  - Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj 2022.
  - Izlaganje projektnih tema 2022. (Croatiada)
  - Državno natjecanje u kazivanju poezije i proze na hrvatskom jeziku 2022. (Croatiada)
  - Nagradni likovni natječaj 2022. (Croatiada)
  - Državni dan Hrvata 2022.
  - Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj 2022.
  - Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj 2022.
  - Susret hrvatskih dramskih i literarnih družina 2022.
  - Državni kamp hrvatskoga jezika 2022.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 8. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2021. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 9. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2021. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 10. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2021. godinu
  Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
 11. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 12. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2021. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 13. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 14. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, vd. ravnateljica
 15. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2021. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 16. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2021. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 17. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2021. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 18. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2021. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 19. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2021. godinu
  Referent: David Gregeš, vd. voditelja ureda; Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 20. Prihvaćanje financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
  Referent: predsjednik i ravnatelji
 21. Prihvaćanje izvješća o radu Hrvatske državne samouprave i institucija za 2021. godinu
  Referent: predsjednik i ravnatelji
 22. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Izvješće o djelovanju unutarnje kontrole za 2021. godinu
  Referent: Krisztián Jeges, kontrolor
 24. Pripreme Državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Izbor članova upravnog odbora Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda Hrvatskom vrtiću i osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Delegiranje stručnjaka u pedagošku stručnu reviziju Ureda za obrazovanje
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Rasprava o pristiglom natječaju za ravnatelja HOŠIG-a
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Obavijest glede popisa stanovništva
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Croatica n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 37. Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 38. Razno

 

Napomena:

U organizaciji Odbora za mladež i sport Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin u subotu 23. travnja 2022. godine od 10:30 sati, u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže priređuje se XIV. Hrvatski državni malonogometni kup.

Nakon malonogometnog kupa pozivamo Vas na ručak.

 

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 14 travnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

Objavljeno

Izaslano i objavljeno 14. travnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. április 14.