Nyomtatás

Poštovani članovi Skupštine,

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovnu sjednicu Skupštine koja će biti održana
5. veljače 2022. godine u 11:00 sati u
Uredu Hrvatske državne samouprave
(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Obavijest o podnošenju imovinske kartice
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu
  Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
 4. Usvajanje odluke o planu godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave
  Referentica: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 5. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Odluka o osiguravanju potpore za
  - izdavanje Hrvatskog glasnika;
  - djelovanje Radija Croatice;
  - djelovanje Internet TV;
  - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica;
  - izdavanje časopisa Zornica;
  - izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“
  - djelovanje neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Peču
  za 2022. godinu.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2022. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 8. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2022. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 9. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2022. godinu
  Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
 10. Prihvaćanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 11. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2022. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 12. Prihvaćanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 13. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
  Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, v.d. ravnateljica
 14. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2022. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 15. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2022. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 16. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2022. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 17. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2022. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 18. Prihvaćanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
  Referent: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 19. Prihvaćanje proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 20. Prihvaćanje plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 21. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovnim institucijama u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 22. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u ustanovama predškolskog odgoja u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 23. Prihvaćanje godišnjeg plana usavršavanja pedagoga za 2022./2023. školsku godinu kod odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 24. Modifikacija Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima suradnika neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuhu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturnog centra bačkih Hrvata
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Razno

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 28 siječnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

Objavljeno

Izaslano i objavljeno 28. siječnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. január 28.