Ispis

Bük

Broj stanovništva: 3 084
Broj Hrvata: 11

Hrvatska manjinska samouprava Bike

Adresa: 9737 Bük, Béke u. 31.
Tel.: 06/94/358-142
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: János Virágh
Tel.: 06/94/358-142, 06/20/221-8721

Kulturna udruženja: Pjevački zbor „Danica”

Pobratimna naselja: Koprivnički Bregi     

 

Čepreg

Broj stanovništva: 3 546
Broj Hrvata: 36

Hrvatska manjinska samouprava Čepreg

Adresa: 9735 Csepreg, Alkotmány u. 64.
Tel.: 06/94/565-030
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednica: Marija Kralj Kiss (Kissné Krály Mária)
Tel.: 06/94/366-654
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gornji Četar

Broj stanovništva: 466
Broj Hrvata: 108

Hrvatska manjinska samouprava Gornji Četar

Adresa: 9794 Felsőcsatár, Petőfi S. u. 74.
Tel.: 06/94/351-000
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednica: Ana Poljak Šaller (Sallerné Polyák Anna)
Tel.: 06/94/351-166
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Hrvatske Šice

Broj stanovništva: 195
Broj Hrvata: 29

Hrvatska manjinska samouprava Hrvatske Šice

Adresa: 9796 Horvátlövő, 48-as út 52/A

Predsjednik: Ladislav Kovač

 

Hrvatski Židan

Broj stanovništva: 856
Broj Hrvata: 315

Hrvatska manjinska samouprava Hrvatski Židan

Adresa: 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 5.
Tel.: 06/94/565-112

Predsjednik: Štefan Krizmanić
Tel.: 06/94/365-769 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kiseg

Broj stanovništva: 11 844
Broj Hrvata: 138

Hrvatska manjinska samouprava Kiseg

Adresa: 9730 Kőszeg, Kossuth u. 15.

Predsjednik: Šandor Petković

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Narda

Broj stanovništva: 509
Broj Hrvata: 341

Hrvatska manjinska samouprava Narda

Adresa: 9793 Narda, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 94/351-036

Predsjednica: Antal Attiláné
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Plajgor

Broj stanovništva: 128
Broj Hrvata: 56

Poznate osobe hrvatske zajednice: dr. Ivan Meršič, Anton Slavić župnik

Hrvatska manjinska samouprava Plajgor

Adresa: 9733 Ólmod, Fő u. 25.
Tel .: 06/94/365-127
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Vince Hergović
Tel.: 06/30/650-7121
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pobratimna naselja: Dolnja-Rijeka, Koprivnički-Bregi Općina Glogovac

Prisika

Broj stanovništva: 615
Broj Hrvata: 204

Hrvatska samouprava Prisika

Adresa: 9734 Peresznye, Hunyadi u. 2.
Tel.: 06/94/565-140
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Pavao Nikl
Tel.: 06/30/600-3523

 

Petrovo Selo

Broj stanovništva: 1 076
Broj Hrvata: 702

Hrvatska manjinska samouprava Petrovo Selo

Adresa: 9799 Szentpéterfa, Rákóczi u. 8.

Predsjednica: Ana Škrapić Timar (Tímárné Skapits Anna)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sambotel

Broj stanovništva: 81 920
Broj Hrvata: 254

Hrvatska manjinska samouprava Sambotel

Adresa: 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 1.
Tel.: 06/94/313-764
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Ladislav Škrapić
9700 Szombathely, Táncsics M. u. 29.
Tel.: 06/94/315-292, 06/30/9579-960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.