Ispis

2014/19 ciklus

Predsjednik

Ivan Gugan

Zamjenik predsjednika

Angela Šokac Marković

Članovi Skupštine

Budimpešta

Ana Gojtan

Bačko-kiškunska županija

Stipan Balatinac (Santovo)
Joso Ostrogonac (Baja)

Baranjska županija

Marijana Balatinac Dr. Al_Emad (Mohač)
Silvestar Balić (Salanta)

Arnold Barić (Mišljen)

Stjepan Blažetin (Pečuh)
Gábor Győrvári (Selurinac)
Đurđa Gregeš (Martinci)

Đursko-Mošonsko-Šopronska županija

Marija Kralj Kiss (Češreg)
Franjo Pajrić (Šopron)
Matija Šmatović (Bizonja)

Somođska županija

Anica Popović Biczák (Barča)
Milan Kovač (Izvar)

Zalska županija

Ladislav Gujaš (Serdahel)
Gordana Gujaš (Serdahel)
Jože Đuric (Sumarton)

Željezna županija

Rajmund Filipović (Petrovo Selo)
Vinko Hergović (Plajgor)
Edita Horváth Pauković (Petrovo Selo)
Šandor Petković (Kiseg)

Odbori

Odbor za gospodarstvo, financije i nadzor

Predsjednik

Anica Popović Biczák

Članovi odbora

Marijana Balatinac Dr. Al-Emad

Vanjski članovi odbora

Ladislav Kovač
Karlo Borbás

Jogi bizottság

Elnök

Ana Gojatn

Članovi Odbora

Silvester Balić

Vanjski članovi odbora

Mira judita Popović
Matija Šmatović

Odbor za odgoj i obrazovanje

Predsjednik

Joso Ostrogonac

Članovi odbora

Edita Horváth Pauković
Robert Ronta

Vanjski članovi odbora

Arika Rácz
Mišo Matović

Odbor za kulturu i vjerska pitanja

Predsjednik

Stipan Balatinac

Čalnovi odbora

Đurđa Sigečan

Vanjski članovi odbora

Zoltán Vízvári
Zprica Prosenjak Matola

Odbor za šport i mladež

Predsjednik

Arnold Barić

Članovi odbora

Rajmund Filipović
Milan Kovač

Vanjski članovi odbora

Zoltán Hajdú

Savjetnici

Stjepan Blažetin

savjetnik za narodnosna strategijska pitanja

Gábor Győrvári

savjetnik za odgoj i obrazovanje