3gpking

Vijesti, priredbe

Az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

szervezési és titkársági referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

Ellátandó feladatok:

 • Különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása;
 • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
 • döntéselőkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása; adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, munkatársaknak számítógépes programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával;
 • napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése; hatáskörébe tartozó ügyekben ügyintézés és levelezés folytatása;
 • kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása;
 • költségvetés előkészítésében való részvétel; belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, nyilvántartás, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről;
 • a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátása;
 • a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
 • a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
 • az önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési és iktatási feladatok ellátása;
 • a hivatal munkájának támogatása a vezető utasításai alapján;
 • aktív közreműködés az önkormányzat rendezvényein;
 • az elnök hatáskörébe tartozó feladatok előkészítése, támogatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Ügyintézés; kapcsolattartás;
 • testületi anyagok előkészítése;
 • iratkezelési feladatok ellátása;
 • vezetői döntések előkészítése;
 • dokumentumszerkesztés, levelezés horvát és magyar nyelven.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Horvát nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Önkormányzati igazgatási területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, megbízható és önálló munkavégzés,
 • Kiváló problémamegoldó készség,
 • Kiváló kommunikációs készség horvát és magyar nyelven,
 • Rugalmasság a feladatellátás tekintetében,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás során hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Greges Dávid nyújt, a +36302229768 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Horvát Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220/25-2022., valamint a munkakör megnevezését: szervezési és titkársági referens.
 • Személyesen: munkaidőben (H-CS: 8:00-16:00, P: 8:00-14:00) az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala székhelyén, Budapest, 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Az Országos Horvát Önkormányzat hivatalos honlapja (www.horvatok.hu) - 2022. április 6.
 • Hrvatski glasnik (horvát nyelvű kivonatolt felhívás)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=isnb8pgme2

Poštovani članovi Skupštine,

 

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovitu sjednicu Skupštine koja će biti održana 23. travnja 2022. godine u 14:30 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže (7624 Pečuh, Szigeti út 97.).

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće o parlamentarnim izborima
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće o djelovanju županijskih udruženja hrvatskih samouprava za 2021. godinu
  Referenti: voditelji županijskih udruženja
 4. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o sufinanciranju županijskih udruženja hrvatskih samouprava
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 5. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o upravljanju imovinom Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Prihvaćanje potpore od Ministarstva ljudskih resursa za
  - Djelovanje odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
  - Razvijanje školskog glazbenog odgoja
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Prihvaćanje potpore od Ureda predsjednika Vlade za
  - Djelovanje Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” u 2022. g.
  - Stvaranje državnog hrvatskog narodnosnog izložbenog prostora
  - Izgradnju suvremenih učionica u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  - Susret narodnosne mladeži
  - Usavršavanje pedagoga u matičnoj domovini
  - Zidni kalendar 2023. – dječji crteži
  - Hrvatski zidni kalendar 2023.
  - Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj 2022.
  - Izlaganje projektnih tema 2022. (Croatiada)
  - Državno natjecanje u kazivanju poezije i proze na hrvatskom jeziku 2022. (Croatiada)
  - Nagradni likovni natječaj 2022. (Croatiada)
  - Državni dan Hrvata 2022.
  - Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj 2022.
  - Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj 2022.
  - Susret hrvatskih dramskih i literarnih družina 2022.
  - Državni kamp hrvatskoga jezika 2022.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 8. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2021. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 9. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2021. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 10. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2021. godinu
  Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
 11. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 12. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2021. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 13. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 14. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, vd. ravnateljica
 15. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2021. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 16. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2021. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 17. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2021. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 18. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2021. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 19. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2021. godinu
  Referent: David Gregeš, vd. voditelja ureda; Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 20. Prihvaćanje financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
  Referent: predsjednik i ravnatelji
 21. Prihvaćanje izvješća o radu Hrvatske državne samouprave i institucija za 2021. godinu
  Referent: predsjednik i ravnatelji
 22. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Izvješće o djelovanju unutarnje kontrole za 2021. godinu
  Referent: Krisztián Jeges, kontrolor
 24. Pripreme Državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Izbor članova upravnog odbora Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda Hrvatskom vrtiću i osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Delegiranje stručnjaka u pedagošku stručnu reviziju Ureda za obrazovanje
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Rasprava o pristiglom natječaju za ravnatelja HOŠIG-a
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Obavijest glede popisa stanovništva
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Croatica n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 37. Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 38. Razno

 

Napomena:

U organizaciji Odbora za mladež i sport Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin u subotu 23. travnja 2022. godine od 10:30 sati, u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže priređuje se XIV. Hrvatski državni malonogometni kup.

Nakon malonogometnog kupa pozivamo Vas na ručak.

 

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 14 travnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 14. travnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. április 14.

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

Idi na vrh