3gpking

Vijesti, priredbe

Poštovani članovi Skupštine,

 

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovitu sjednicu Skupštine koja će biti održana 23. travnja 2022. godine u 14:30 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže (7624 Pečuh, Szigeti út 97.).

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće o parlamentarnim izborima
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće o djelovanju županijskih udruženja hrvatskih samouprava za 2021. godinu
  Referenti: voditelji županijskih udruženja
 4. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o sufinanciranju županijskih udruženja hrvatskih samouprava
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 5. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o upravljanju imovinom Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Prihvaćanje potpore od Ministarstva ljudskih resursa za
  - Djelovanje odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
  - Razvijanje školskog glazbenog odgoja
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Prihvaćanje potpore od Ureda predsjednika Vlade za
  - Djelovanje Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” u 2022. g.
  - Stvaranje državnog hrvatskog narodnosnog izložbenog prostora
  - Izgradnju suvremenih učionica u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  - Susret narodnosne mladeži
  - Usavršavanje pedagoga u matičnoj domovini
  - Zidni kalendar 2023. – dječji crteži
  - Hrvatski zidni kalendar 2023.
  - Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj 2022.
  - Izlaganje projektnih tema 2022. (Croatiada)
  - Državno natjecanje u kazivanju poezije i proze na hrvatskom jeziku 2022. (Croatiada)
  - Nagradni likovni natječaj 2022. (Croatiada)
  - Državni dan Hrvata 2022.
  - Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj 2022.
  - Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj 2022.
  - Susret hrvatskih dramskih i literarnih družina 2022.
  - Državni kamp hrvatskoga jezika 2022.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 8. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2021. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 9. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2021. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 10. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2021. godinu
  Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
 11. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 12. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2021. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 13. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 14. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
  Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, vd. ravnateljica
 15. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2021. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 16. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2021. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 17. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2021. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 18. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2021. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 19. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2021. godinu
  Referent: David Gregeš, vd. voditelja ureda; Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 20. Prihvaćanje financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
  Referent: predsjednik i ravnatelji
 21. Prihvaćanje izvješća o radu Hrvatske državne samouprave i institucija za 2021. godinu
  Referent: predsjednik i ravnatelji
 22. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Izvješće o djelovanju unutarnje kontrole za 2021. godinu
  Referent: Krisztián Jeges, kontrolor
 24. Pripreme Državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Izbor članova upravnog odbora Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda Hrvatskom vrtiću i osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Delegiranje stručnjaka u pedagošku stručnu reviziju Ureda za obrazovanje
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Rasprava o pristiglom natječaju za ravnatelja HOŠIG-a
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Obavijest glede popisa stanovništva
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Croatica n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 37. Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 38. Razno

 

Napomena:

U organizaciji Odbora za mladež i sport Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin u subotu 23. travnja 2022. godine od 10:30 sati, u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže priređuje se XIV. Hrvatski državni malonogometni kup.

Nakon malonogometnog kupa pozivamo Vas na ručak.

 

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 14 travnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 14. travnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. április 14.

Poštovani članovi Skupštine,

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovnu sjednicu Skupštine koja će biti održana
5. veljače 2022. godine u 11:00 sati u
Uredu Hrvatske državne samouprave
(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Obavijest o podnošenju imovinske kartice
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu
  Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
 4. Usvajanje odluke o planu godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave
  Referentica: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 5. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Odluka o osiguravanju potpore za
  - izdavanje Hrvatskog glasnika;
  - djelovanje Radija Croatice;
  - djelovanje Internet TV;
  - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica;
  - izdavanje časopisa Zornica;
  - izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“
  - djelovanje neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Peču
  za 2022. godinu.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2022. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 8. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2022. godinu
  Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
 9. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2022. godinu
  Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
 10. Prihvaćanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
  Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
 11. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2022. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 12. Prihvaćanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
  Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
 13. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
  Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, v.d. ravnateljica
 14. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2022. godinu
  Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 15. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2022. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 16. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2022. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 17. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2022. godinu
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 18. Prihvaćanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
  Referent: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 19. Prihvaćanje proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 20. Prihvaćanje plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 21. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovnim institucijama u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 22. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u ustanovama predškolskog odgoja u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 23. Prihvaćanje godišnjeg plana usavršavanja pedagoga za 2022./2023. školsku godinu kod odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
 24. Modifikacija Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima suradnika neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuhu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturnog centra bačkih Hrvata
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Razno

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 28 siječnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 28. siječnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. január 28.

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

Idi na vrh