3gpking

Vijesti, priredbe

Hrvatska državna samouprava
na temelju Zakona o radu br. I. iz 2012. godine raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

RAVNATELJA (viši voditelj)
Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, na neodređeno/puno radno vrijeme.

Mjesto obavljanja dužnosti: Baranjska županija, 7621 Pečuh, Jókai tér 11/A 1. kat.

Plaća i ostala davanja: Prema odredbama Zakona o radu br. I iz 2012. godine

Uvjeti za podnošenje natječaja:

 • visoka škola i visoka stručna sprema
 • znanstveni stupanj stečen u Mađarskoj ili u Hrvatskoj
 • jezični ispit visokog stupnja iz hrvatskog jezika razina „C“;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva
 • stručno iskustvo na području znanstvenog istraživanja najmanje 3 godine
 • korištenje aplikacija MS Office, korisnička razina uredska;
 • vozačka dozvola kategorije B;
 • podnošenje izvješća o imovinskom stanju;
 • mađarsko državljanstvo;
 • potvrda o nekažnjavanju;

Uz natječaj molimo priložiti sljedeće dokumente i potvrde:

 • životopis na hrvatskom i mađarskom jeziku;
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika);
 • plan vođenja ustanove na hrvatskom i mađarskom jeziku;
 • potvrda o nekažnjavanju ne starija od 3 mjeseca;
 • izjava o suglasnosti za korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka kandidata u svrhe vezane uz natječaj.

Datum popunjenja radnog mjesta: najranije od 1. listopada 2024. godine Krajnji rok za predaju natječaja: 12. travnja 2024. godine 16:00

Način podnošenja natječaja:
Natječaji se podnose poštanskim putem na adresu Hrvatske državne samouprave - Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

Krajnji rok za vrednovanje pristiglih natječaja: 30. travnja 2024. godine.

Mjesto i način službene objave natječaja: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Poštovani članovi Skupštine,

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovnu sjednicu Skupštine koja će biti održana

10. veljače 2024. godine u 11:00 sati
u hotelu Duna u Baji
(6500 Baja, Szentháromság tér 6.)

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Obavijest o obvezi podnošenja imovinskih kartica
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Usvajanje Plana godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave za 2024. g.
  Referent: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 4. Prihvaćanje potpore od Ureda predsjednika Vlade za - djelovanje Hrvatske državne samouprave i medija - djelovanje institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave - usavršavanje hrvatskih manjinskih pedagoga u matičnoj domovini
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 5. Prihvaćanje potpore od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH za projekt: „Državni dan Hrvata“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, Ureda i institucija za 2023. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Donošenje odluke o osiguravanju potpore „Croatica“ n.d.o.o. za djelovanje hrvatskih medija u 2024. g. (izdavanje Hrvatskog glasnika, djelovanje „Radio Croatica“, djelovanje „Internet TV Croatica“, izdavanje časopisa „Zornica“)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 8. Donošenje odluke o osiguravanju potpore „Croatica“ n.d.o.o. za djelovanje Hrvatskog kulturnog središta u 2024. g.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 9. Donošenje odluke o osiguravanju potpore Udruzi saveza državnih narodnosnih samouprava za izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“ u 2024. g.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 10. Donošenje odluke o osiguravanju potpore za djelovanje Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o. u 2024. g.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 11. Usvajanje odluke o uvjetima davanja socijalne povlastice te o naknadi za topli obrok u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 12. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 13. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 14. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 15. Usvajanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 16. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 17. Usvajanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 18. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 19. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 20. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 21. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 22. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 24. Usvajanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Usvajanje proračuna Hrvatske državne samouprave, Ureda, institucija i medija za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Usvajanje Plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Usvajanje Plana poslovanja „Croatica“ n.d.o.o. za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Usvajanje Plana poslovanja Zavičaja d.o.o. za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Usvajanje Plana poslovanja Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o. za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Donošenje odluke o molbi ravnateljice Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo glede proljetnog odmora
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovne institucije u održavanju Hrvatske državne samouprave za pedagošku/školsku godinu 2024./2025.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u predškolskim ustanovama u održavanju Hrvatske državne samouprave u pedagoškoj godini 2023./2024.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2024.-2025. Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2024.-2025. Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2024.-2025. Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Delegiranje hrvatskih stručnjaka u državnu pedagošku stručnu reviziju Ureda za obrazovanje
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 37. Usvajanje odluke o međuvladinim stipendistima (TEMPUS)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 38. Usvajanje odluke o izmjenama članova upravnog odbora Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 39. Donošenje odluke o ukidanju radnog staža voditelja ekonomata Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže zbog umirovljenja
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 40. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 41. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 42. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 43. Imenovanje članova Nadzornog odbora Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 44. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 45. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 46. Razno

Poveznica za preuzimanje materijala...

U Budimpešti, 1. veljače 2024.

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                         

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 1. veljače 2024.                   
Kiküldve, közzétéve: 2024. február 1.

 

Poštovani članovi Skupštine,

izvješćujem Vas da će naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave biti održana 10. veljače 2024. godine u 11:00 sati
u hotelu Duna
(6500 Baja, Szetnháromság tér 6).

Molim Vas da svoje primjedbe i prijedloge (i prijedloge tijela ili ustanova na čijem ste čelu) u pisanom obliku pošaljete na mail adresu Hrvatske državne samouprave (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) najkasnije do 26. veljače 2024. godine.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Obavijest o obvezi podnošenja imovinskih kartica
  Referent: predsjednik Odbora za pravna pitanja
 2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Izvješće glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu za 2023. godinu
  Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
 4. Usvajanje Plana godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave za 2024. g.
  Referent: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
 5. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, Ureda i institucija za 2023. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Donošenje odluke o osiguravanju potpore „Croatica“ n.d.o.o. za djelovanje hrvatskog medija u 2024. g. (izdavanje Hrvatskog glasnika, djelovanje „Radio Croatica“, djelovanje „Internet TV Croatica“, izdavanje časopisa „Zornica“)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Donošenje odluke o osiguravanju potpore „Croatica“ n.d.o.o. za djelovanje Hrvatskog kulturnog središta u 2024. g.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 8. Donošenje odluke o osiguravanju potpore Udruzi saveza državnih narodnosnih samouprava za izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“ u 2024. g.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 9. Donošenje odluke o osiguravanju potpore za djelovanje Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o. u 2024. g.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 10. Usvajanje Plana poslovanja „Croatica“ n.d.o.o. za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 11. Usvajanje Plana poslovanja Zavičaja d.o.o. za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 12. Usvajanje Umjetničkog programa Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o. za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 13. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 14. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 15. Usvajanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 16. Usvajanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 17. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 18. Usvajanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 19. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 20. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 21. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 22. Usvajanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 24. Usvajanje proračuna i plana rada Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Usvajanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Usvajanje proračuna Hrvatske državne samouprave, Ureda, institucija i medija za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Usvajanje Plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2024. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovne institucije u održavanju Hrvatske državne samouprave za pedagošku/školsku godinu 2024./2025.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u predškolskim ustanovama u održavanju Hrvatske državne samouprave u pedagoškoj godini 2023./2024.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2024.-2025. Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2024.-2025. Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Prihvaćanje Godišnjeg plana usavršavanja pedagoga 2024.-2025. Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Usvajanje odluke o međuvladinim stipendistima (TEMPUS)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Usvajanje odluke o izmjenama članova upravnog odbora Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 36. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 37. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 38. Imenovanje članova Nadzornog odbora Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 39. Izmjene Osnivačkog dokumenta Hrvatskog kazališta Pečuh n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 40. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 41. Razno 

U Budimpešti, 16. siječnja 2024.

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                         

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 16. siječnja 2024.                   
Kiküldve, közzétéve: 2024. január 16.

 

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36 1 610 6793
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

Idi na vrh