Ispis

Poštovani članovi Skupštine,

ovim putem Vas obavještavam da na osnovi Vladine Uredbe br. 27/2021. (I. 29.), Zakona br. CXXVIII. 46. § (4) iz 2011. godine te Zakona br. CLXXIX. 153. (1) § iz 2011. godine, predsjednik Hrvatske državne samouprave će donijeti odluke u dolje navedenim temama/točkama dnevnog reda 15. veljače 2021. godine.

U Budimpešti, 5. veljače 2021.

Datoteka za preuzimanje...

S poštovanjem:

Ivan Gugan  / Gugán János
predsjednik / elnök
Hrvatska državna samouprava / Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest Bíró Lajos u. 24.

Dostavljeno:                                                                                                        
Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno
Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 5. veljače 2021.                  
Kiküldve, közzétéve: 2021. február 5.