Ispis

Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos eltérő rendelkezés

  1. § (1) A 2020. évben úgy kell alkalmazni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 89. §-át, hogy legalább két képviselő-testületi ülést kell tartani.

(2) A 2020. évben nem kell alkalmazni

  1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-át, valamint
  2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 54. §-át.

(3) A 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II. alcím 2. cím 2.3. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásra akkor is jogosult, ha a 2020. évben

  1. legalább két képviselő-testületi ülést tartott, és
  2. közmeghallgatást nem tartott.

Magyar Közlöny 2020. évi 273. szám (letöltés)

Hirdetmény (leöltés)