Nyomtatás

Hrvatski glasnik

A magyarországi horvátok hetilapja immár hat évtizede megszakítás nélkül a horvát nyelv és írás "õrzõje". Hetilapunk "Hrvatski glasnik" címmel 1991. május 2-án jelent meg elõször, s az idén ünnepeljük az önálló horvát írott sajtó 15 éves évfordulóját.

A "Hrvatski glasnik" ma az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetségének hetilapja. Szervezetileg a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Társaság keretében mûködik. Megjelenik minden csütörtökön 16 színes oldalon. Igyekszik a minket körülvevõ világ történéseire gyorsan reagálni, megfelelni olvasóink elvárásainak. A Hrvatski glasnik oldalain megjelenik a magyarországi horvátok tájnyelvi sokszínûsége, múltja, jelene és jövõje.

A szerkesztõség szervezeti felépítése:

Fõszerkesztõ: Blazsetin Branka

Újságírók: Horváth Tímea, Blazsetin Bernadett és Balatinácz István.

A szerkesztõség az újság információs szerepe mellett különös figyelmet szentel az alábbi témaköröknek:

1. gyermek és ifjúsági melléklet

2. a magyarországi horvátok kulturális öröksége

3. hitéletnek

4. a horvát nyelv ápolása és a horvát nyelvjárások megõrzése

A harmadik évezred küszöbén és az információs forradalom korszakában a hetilap a horvát közösség életében információs bázisnak számít, "a horvát írott szó oázisa Magyarországon".

A Hrvatski Glasnik eddig megjelent számai PDF formátumban tölthetők le. A megjelenítéshez szükséges Adobe Acrobat Reader az alábbi linken letölthető: