JOGI INFORMÁCIÓK - Jogszabály változások
2011. július 01. péntek, 12:35

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

A jogszabály száma és címe: 2007. évi CLXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról.
A jogszabály lényege: A törvény hatálya, az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó támogatásokra terjed ki. Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Nem indulhat pályázóként, döntés előkészítő, döntéshozó, kizárt közjogi tisztségviselő, ill. az előző személyek közeli hozzátartozója, ill. az előző személyek tulajdonában álló gazdasági társaság. Az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a döntést hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. a pályázatból való kizárás a döntés meghozataláig kezdeményezhető. A döntési eljárásban közreműködő haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett. A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik semmilyen korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállás ellenére a pályázatot nem zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis.
Hatálybalépés: 2008. április 1.
Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 186. szám (2007. december 29.)